SSPdP nr 1

Informacje o naborze i druki do pobrania

Nabór w SSPdP nr 1 prowadzi powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Kwalifikacyjna w składzie: wicedyrektor szkoły, psycholog, pedagog, nauczyciel SSPdP, nauczyciel rewalidacji.

Warunkiem przyjęcia do Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pozytywna opinia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej, pracującej w oparciu o Statut szkoły.

Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów do SSPdP nr 1:

I. Dokumenty, które należy złożyć do 18 marca:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania z sekretariatu szkoły lub strony internetowej),
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (kopia).

II. Dokumenty, które należy złożyć do 27 maja:
1. Opinia psychologa,
2. Opinia wychowawcy klasy,
3. Odpis skrócony aktu urodzenia (kopia),
4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat posiada, kopia),
5. Dwa zdjęcia.


III. Dokumenty, które należy złożyć do 28 czerwca:
1. Karta zdrowia (oryginał),
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
3. Skierowanie z Biura Edukacji do SSPdP nr 1, gdy kandydat jest z innego powiatu.

IV. Dokumenty, które należy złożyć do 29 lipca:
1. Badanie na nosicielstwo (oryginał),
2. Orzeczenie od lekarza medycyny pracy do celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał).

do pobrania:  

1. Wniosek do Dyrektora o przyjęcie do SSPdP nr 1

2. Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów do SSPdP nr 1

3. Informacje o naborze do SSPdP nr 1

4. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

5. Wykaz jednostek do wykonywania badań lekarskich w roku 2022

 

Możesz również polubić…

Skip to content