Witamy w Zespole Szkół Specjalnych nr 105

“Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich”
Bengt Lindquist
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 54
im. Kazimierza Kirejczyka

dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością sprzężoną lub z autyzmem w tym zespołem Aspergera kształci w zawodach:
cukiernik, fryzjer/pracownik pomocniczy fryzjera, operator procesów introligatorskich, ogrodnik, stolarz/pracownik pomocniczy stolarza, sprzedawca, tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii.
Nasza szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, fryzjer i operator procesów introligatorskich.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1
im. Kazimierza Kirejczyka

dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną, prowadzi zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności życiowe uczniów (samoobsługa, szycie, gotowanie, prasowanie, orientacja w terenie, obsługa podstawowych urządzeń biurowych, dbałość o estetykę wnętrz).

Nasza szkoła bierze udział w licznych projektach.


loga projektów
Translate »
Skip to content