Witamy w Zespole Szkół Specjalnych nr 105

„Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich”
Bengt LindquistBranżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 54
im. Kazimierza Kirejczyka

dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, kształcąca w zawodach:
cukiernik, fryzjer, operator procesów introligatorskich, ogrodnik, stolarz, sprzedawca, tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii.
Nasza szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, fryzjer i operator procesów introligatorskich.

zdjęcia szkoły

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1
im. Kazimierza Kirejczyka

dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, prowadząca zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności życiowe uczniów, (samoobsługa, szycie, gotowanie, prasowanie, orientacja w terenie, obsługa podstawowych urządzeń biurowych, dbałość o estetykę wnętrz).

Nasza szkoła bierze udział w licznych projektach.


loga projektów
Skip to content