Ogłoszenia


Zaproszenie na spotkanie Klubu Absolwenta

Harmonogram pierwszego dnia przedsiębiorczości na Długiej.

  1. 8:50 – 9:15 – Witanie gości przy wejściu do szkoły/przyjście uczniów SPDP na salę
  2. 9.15Powitanie gości i rozpoczęcie imprezy na sali gimnastycznej – Elżbieta Kostrzewa
  3. 9.20- Prezentacje instytucji zatrudniających absolwentów (po 7-10 minut)

– Fundacja Leny Grochowskiej
– Fundacja Też Chcemy Być Klubokawiarnia Pożyteczna, Akademia umiejętności
– Fundacja Ergo Sum- Klubokawiarnia Życie jest fajne

4. 10.00–Prezentacje miejsc aktywizujących (po 7-10 minut)

– Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – WTZ, Ośrodek dziennego pobytu, Ośrodek Partnerzy, Dom samopomocy, Mieszkanie treningowe, ZAZ Galeria „Apteka Sztuki”, Aktywizacja zawodowe
– Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną -Centrum Dzwoni, WTZ
– Fundacja Synapsis – Mieszkanie chronione

  • 10.45-11.10 – Gra (25 minut)
  • 11.15- Prezentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej i klubów (po 5-7 minut)

– Fundacja Perpetum Mobile – WTZ
– Fundacja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną Dom – WTZ
– Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych “Malwa Plus” – WTZ
– Stowarzyszenie Nie z tej Bajki – Klub
– Stowarzyszenie Terapeutów – Ośrodek Integracji

  • 12.05 – Pożegnanie gości i wręczenie podziękowań, rozmowy.

ramka pomocowa

Szanowni Państwo

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej organizuje Pierwszy Charytatywny Bal Polskiej Gastronomii w dniu 13 lutego w Hotelu ARCHE Krakowska w Warszawie.

Bal ma charakter  charytatywny. Jego celem jest m.in. zebranie funduszy na budowę pracowni gastronomicznej w naszej szkole. Nowa profesjonalna pracownia ułatwi nam lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego i wprowadzenie ich na otwarty rynek pracy. Zajęcia w nowoczesnej pracowni gastronomicznej pozwolą uczniom sprawniej opanować procesy technologiczne oraz obsługę nowoczesnego sprzętu w bezpiecznych warunkach.

Prosimy o rozpropagowanie informacji o balu wśród rodziców uczniów i absolwentów oraz innych osób, które zechciałyby wesprzeć nasze starania poprzez uczestnictwo w balu.

Jesteśmy wdzięczni za objęcie naszej szkoły akcją charytatywną!

Elżbieta Kostrzewa- dyrektor

Więcej informacji o balu- do pobrania


Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech zapraszają na specjalną lekcję biznesu i zarządzania z udziałem Steve’a Wozniaka – menedżera, przedsiębiorcy, mentora, współzałożyciela firmy Apple, będącej jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorstw technologicznych na świecie. Już od dziś uczniowie i nauczyciele mogą na swoich zajęciach lekcyjnych skorzystać z wiedzy i doświadczenia jednego z gigantów Doliny Krzemowej. Jesteśmy przekonani, że zajęcia te będą dla młodych ludzi bezcenną inspiracją, jak rozwijać swoje pasje i talenty. Lekcja jest dostępna na stronie www.gov.pl/biz. Więcej informacji o lekcji znajda Państwo także na naszej stronie
Biuro Ministra
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

UWAGA – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW!

Uczniom mieszkającym na terenie Warszawy przysługuje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – realizowana jest ona przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł.

W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2

Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłat za obiady w szkole. Wniosek można pobrać od wychowawcy, pedagoga lub w sekretariacie szkoły.

___________________________________________________________________________

Zachęcamy do udziału w projekcie „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”, realizowanym przez  Kontraktor Sp. z o.o.

CELEM PROJEKTU JEST: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wieku 18+.

Grupę docelową stanowią osoby, spełniające łącznie następujące kryteria kwalifikujące:
a) wiek 18 lat i więcej,
b) status osoby z niepełnosprawnościami ,
c) status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo ,
d) zamieszkanie na terenie całej Polski .

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia, jednakże dokładny ich zakres zostanie indywidualnie dostosowany do potrzeb Uczestnika i Uczestniczki, a poniższy zakres nie jest listą zamkniętą i może zostać rozszerzony o inne formy pomocy, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i założeń określonych w IPD Uczestników i Uczestniczek:

1) opracowanie Indywidualnego Planu Działania
2) doradztwo zawodowe/ poradnictwo zawodowe
3) poradnictwo psychologiczne
4) pośrednictwo pracy
5) szkolenia zawodowe
6) staż zawodowy
7) zatrudnienie wspomagane

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami firmy: telefonicznie pod numerami 502187430, 515747886 lub osobiście, w siedzibie firmy przy ulicy Czerniakowskiej 71 pok. 517 w godzinach 10-14.

ulotka projektu

Bravo

Szanowni Państwo

Uczniowie SPdP w sali 79 “Biuro z klasą” chętnie wykonają zlecenie ksero albo wydruków, pod moim kierunkiem.

Można zostawić u nas materiały i kurier biurowy po wykonaniu zlecenia dostarczy w odpowiednie miejsce do Państwa sali.
Czas realizacji zamówienia ok. 1 godziny lekcyjnej.
To działania uczniów więc muszą mieć czas na wykonanie.

Zapisane dokumenty np.: na pendrive albo wysłane mailem możemy wydrukować na kolorowej kartce A4, w ramach oszczędności tuszu a nie na kolorowym tle (który pochłania dużo więcej tonera)

Niestety, nie drukujemy zdjęć i dokumentów w całości pokrytych kolorem, ponieważ to za droga sprawa. Dodatkowo zdjęcia wychodzą z tej drukarki bardzo ciemne, nieładne.

Świadczymy usługi:
– ksero i druk A4
– cięcie gilotyną,
– laminowanie A4 i A3
– bindowanie

Zapraszamy do BIURA Z KLASĄ
uczniowie SPdP i Anna Pogorzelska


poniedziałek – 13:15 – 15:05
wtorek – 8:00- 12:15
Środa – 8:00- 14:10
czwartek – 8:00- 11:30
piątek – 8:00- 13:15


Informacja dla Rodziców dotycząca nieodpłatnego leczenia  stomatologicznego w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci SPZOZ 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci SPZOZ przy ulicy Kopernika istnieje możliwość leczenia stomatologicznego dla młodzieży z niepełnosprawnościami w ramach NFZ, również w znieczuleniu ogólnym.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

https://liblink.pl/78JzJ9XNDs


PIKONI-Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

do pobrania


Translate »
Skip to content