Kadra pedagogiczna

Nazwisko i imię, kontakt e-mailProwadzone zajęcia
Andrejko Krzysztof
k.andrejko@zss105.edu.pl
zajęcia rozwijające komunikację,
logopedia
Birek Krzysztof
k.birek@zss105.edu.pl
zajęcia praktyczne/
przedmioty zawodowe – tapicer
Boguszewska Beata
b.boguszewska@zss105.edu.pl
geografia/biologia/język polski/
zajęcia rewalidacyjne
Borkowska – Stankiewicz Katarzyna
psycholog@zss105.edu.pl
psycholog
Biała – Hausman Mariola
m.hausman@zss105.edu.pl
zajęcia praktyczne/
przedmioty zawodowe – ogrodnik
Dąbrowska Jolanta
j.dabrowska@zss105.edu.pl
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Dzieciuch-Ciołek Marta
m.ciolek@zss105.edu.pl
zajęcia rozwijające komunikowanie się
Fadel Renata
r.fadel@zss105.edu.pl
matematyka
Galus Ewa
e.galus@zss105.edu.pl
zajęcia rewalidacyjne
Grabowska Daria
d.grabowska@zss105.edu.pl
zajęcia komputerowe/świetlica
Iliaszuk Aleksandra
a.iliaszuk@zss105.edu.pl
pedagog/zajęcia rewalidacyjne
Janik Sabina
s.janik@zss105.edu.pl
świetlica
Jasińska Monika
m.jasinska@zss105.edu.pl
język angielski
Jeśkiewicz Agnieszka
a.jeskiewicz@zss105.edu.pl
 wychowanie fizyczne/korektywa
Jóśkiewicz Sławomir
s.joskiewicz@zss105.edu.pl
zajęcia rewalidacyjne/świetlica
Kacprzak Emil
e.kacprzak@zss105.edu.pl
zajęcia praktyczne/
przedmioty zawodowe – stolarz
Kacprzak Wioleta
kierownik.lab@zss105.edu.pl
przedmioty zawodowe – stolarz
Kalińska Jolanta
j.kalinska@zss105.edu.pl
funkcjonowanie osobiste i społeczne/
zajęcia rewalidacyjne
Kałęcka Paulina
p.kalecka@zss105.edu.pl
wychowanie fizyczne/
zajęcia rewalidacyjne
Karwowska Barbara
b.karwowska@zss105.edu.pl
przysposobienie do pracy
Korneluk Marta
m.korneluk@zss105.edu.pl
chemia/ przedmioty zawodowe –
pracownik pomocniczy gastronomii,
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Kurant-Głębicka Milena
m.kurant@zss105.edu.pl
zajęcia rozwijające komunikację/
logopedia
Kobylańska Anna
a.kobylanska@zss105.edu.pl
wiedza o społeczeństwie
Kostrzewa Elżbieta
dyrektor@zss105.edu.pl
język polski
Kowalczyk Beata
b.kowalczyk@zss105.edu.pl
zajęcia praktyczne/
przedmioty zawodowe – introligator
 Kowalski Sławomir
s.kowalski@zss105.edu.pl
doradca zawodowy/
podstawy przedsiębiorczości
Krupińska Bogna
b.krupinska@zss 105.edu.pl
język polski, język angielski
Kubik Alicja
a.kubik@zss105.edu.pl
przedmioty zawodowe – fryzjer
Lenkiewicz Urszula
wicedyrektorsb@zss105.edu.pl
przedmioty zawodowe –
pracownik pomocniczy gastronomii,
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Lewandowska Danuta
d.lewandowska@zss105.edu.pl
zajęcia rewalidacyjne/świetlica/
przysposobienie do pracy
Manicka Olena
o.manicka@zss105edu.pl
przysposobienie do pracy
Manicki Radosław
r.manicki@zss105.edu.pl
wychowanie fizyczne/korektywa
Masłowska Anna
a.maslowska@zss105.edu.pl
wychowanie fizyczne/korektywa/TUS
Nizińska Anna
a.nizinska@zss105.edu.pl
zajęcia praktyczne/
przedmioty zawodowe – ogrodnik
Ocicka Joanna
j.ocicka@zss105.edu.pl
zajęcia praktyczne/
przedmioty zawodowe – ogrodnik
Pogorzelska Anna
a.pogorzelska@zss105.edu.pl
przysposobienie do pracy/
zajęcia rewalidacyjne
Posiewka Karol
k.posiewka@zss105.edu.pl
pedagog
Różalska Bogumiła
b.rozalska@zss105.edu.pl
matematyka
Skiba Anna
a.skiba @zss105.edu.pl

j.polski/zajęcia rewalidacyjne
Słomka Agata
a.slomka@zss105.edu.pl
przysposobienie do pracy/TUS
Soból Angelina
a.sobol@zss105.edu.pl
przedmioty zawodowe/
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Sońta Jerzy
j.sonta@zss105.edu.pl
przedmioty zawodowe – introligator/
przysposobienie do pracy
Stryjecka – Kubiak Marta
m.stryjecka@zss105.edu.pl
wychowanie fizyczne/korektywa/
wdż
Szarubka Dorota
d.szarubka@zss105.edu.pl
 funkcjonowanie osobiste i społeczne/
świetlica
Szlenk Małgorzata
m.szlenk@zss105.edu.pl
biblioteka szkolna
ks. Szoplik Bartosz
x.szoplik@zss105.edu.pl
 religia
Ślusarz Arkadiusz
a.slusarz@zss105.edu.pl
zajęcia praktyczne/
przedmioty zawodowe – fryzjer
Tkaczyk Maria
m.tkaczyk@zss105.edu.pl
przysposobienie do pracy/świetlica
Urbańska Anna
a.urbanska@zss105.edu.pl
logopeda
Walczuk Agata
a.walczuk@zss105.edu.pl
przysposobienie do pracy/
zajęcia kształtujące kreatywność/
świetlica
Walos Weronika
w.walos@zss105.edu.pl
zajęcia rewalidacyjne
Warszawski Krzysztof
k.warszawski@zss105.edu.pl
 wychowanie fizyczne/
korektywa
Wichańska Justyna
j.wichanska@zss105.edu.pl
zajęcia rewalidacyjne
 Wiśniewska – Hałasa Monika
m.halasa@zss105.edu.pl
przysposobienie do pracy/
funkcjonowanie osobiste i społeczne

Skip to content