Erasmus+

Współfinansowane przez Unię Europejską

Z przyjemnością informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024
nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+. 
Po 15 października 2023 r. rusza rekrutacja do mobilności krótkookresowej. 

Wszelkie informacje dotyczące projektu będą na bieżąco aktualizowane,
prosimy więc o uważne śledzenie naszej strony internetowej.


Europejski Fundusz Społeczny
Erasmus+


Rekrutacja do projektu pod tytułem:  
„Zdobywamy nowe doświadczenia zawodowe”
nr 2023-1-PL01-KA122 -VET-000114256

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu pt. „Zdobywamy nowe doświadczenia zawodowe”, realizowanego przez naszą placówkę, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Projekt zakłada wyjazd 15 uczniów z klas II i III kształcących się w zawodzie: cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii na praktyki zagraniczne do Grecji. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Głównym celem projektu jest rozwój oferty edukacyjnej i wzmocnienie atrakcyjności oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie możliwości rozwoju kompetencji zawodowych, językowych i społecznych 15 uczniów Branżowej Szkoły I st. Specjalnej nr 54 im. K. Kirejczyka.
Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez Komisję rekrutacyjną. Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji do Dyrekcji szkoły.
Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 2 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Dyrekcji szkoły musi zawierać uzasadnienie odwołania. Dyrekcja ma 2 dni robocze na rozpatrzenie wniosku.
Rekrutacja do projektu będzie trwała do 17 do 27 października 2023 roku. Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, w których znajdują się szczegółowe kryteria rekrutacji, potrzebne do zgłoszenia się do udziału w projekcie. Na wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji odpowie Koordynator projektu.

  • Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem, którego treść jest do pobrania poniżej: 

Regulamin

  • Formularz zgłoszeniowy dla uczniów kl. II i III  kształcących się w zawodach:

– cukiernik,

– pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

– pracownik pomocniczy gastronomii:

jest do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły:

Formularz zgłoszeniowy


UWAGA !!!

TERMINY ROZMÓW REKRUTACYJNYCH

  • 6.XI.2023 – kandydaci z klas: 2g i 2h – na 2 lekcji w sali 31
  • 7.XI.2023 – kandydaci z klas: 3g i 3h – na 3 lekcji w sali 31

MATERIAŁY DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ
pytania- do pobrania
– ćwiczenie- do pobrania


Wyniki rekrutacji do projektu Erasmus+ „Zdobywamy nowe doświadczenia zawodowe” są do wglądu u członków komisji rekrutacyjnej: W. Kacprzak, A. Soból, B. Krupińska, S. Kowalski.

Translate »
Skip to content