Informacje ogólne

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 jest publiczną placówką oświatową dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kandydatom oferujemy miejsce w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 i w Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej nr 54.

Atuty naszej szkoły:
– przyjazna atmosfera i poczucie bezpieczeństwa,
– dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych,
– zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,
– dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
– nauka języka angielskiego,
– nowoczesne zaplecze sportowe z siłownią,
– zajęcia dodatkowe (rewalidacja, logopedia, korektywa, aerobic, biofeedback),
– pomoc psychologiczno – pedagogiczna (psycholog, pedagog, doradca zawodowy,
– opieka medyczna,
– świetlica,
– koła zainteresowań (muzyczne, dziennikarskie, literackie, języka angielskiego, języka polskiego, teatralne, plastyczne, ceramiczne, Koło Przyjaciół Warszawy, sportowe),
– drużyna harcerska, Klub Absolwenta, wolontariat,
– pomoc materialna (bezpłatne obiady, zapomogi, stypendia).

Nasza szkoła jest usytuowana pomiędzy Rynkiem Starego i Nowego Miasta, w Centrum Warszawy. Z każdej strony jest dogodny dojazd samochodem, lub środkami komunikacji miejskiej – autobusem, tramwajem lub metrem do stacji Ratusz. Dzięki lokalizacji – w pobliżu miejsc dziedzictwa kulturowego uczniowie mają możliwość w większym stopniu korzystania z: muzeów, kin, teatrów, Zamku Królewskiego itp.

Możesz również polubić…

Translate »
Skip to content