Innowacje

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„Czytam, bo umiem i rozumiem” – 2018/2019

Autor: Elżbieta Kostrzewa – nauczyciel języka polskiego.
Cele:
– upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów klas I i II BSIst.S nr 54,
– rozwijanie i wzbogacania słownictwa,
– rozwijanie pamięci, koncentracji oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
– wprowadzenie do indywidualnego świata wartości.
Czas trwania: luty – czerwiec 2019 r. (pilotaż).
Pomoce dydaktyczne: podstawowe to książka „Gorzka czekolada. I inne opowiadania o ważnych sprawach” oraz program multimedialny „Akademia umysłu EDU. Pamięć, koncentracja, szybkie czytanie”, inne- księgozbiór biblioteki szkolnej, mazaki, kartony, farby, heksy edukacyjne itp.
Spodziewane efekty:
– zwiększenie zainteresowania czytelnictwem,
– lepsza umiejętność pracy w grupie,
– poprawa umiejętności czytania ze zrozumieniem i formułowania krótkich wypowiedzi,
– większa wiedza na temat ważnych wartości w życiu człowieka.
Ewaluacja: po przeprowadzonym cyklu zajęć w formie anonimowej ankiety dla uczniów.
okładka_Gorzka czekolada

INNOWACJA PEDAGOGICZNO-ORGANIZACYJNO-METODYCZNA
„Nauka podstaw przedsiębiorczości w praktyce”

Autorzy: Beata Boguszewska i Leszek Polkowski
Sklepik szkolny prowadzony przez uczniów należących do Spółdzielni Uczniowskiej  „Pychotka” powstał w ramach projektu „Spółdzielnie uczniowskie szkołą aktywności”.
Dzięki wygospodarowaniu pomieszczenia przez panią dyrektor – Elżbietę Kostrzewę  oraz pozyskaniu środków na jego uruchomienie,  w dniu 1 marca 2017 r. dokonano uroczystego otwarcia sklepiku szkolnego. Od tej pory uczniowie pod kontrolą opiekunów SU (p. B. Boguszewskiej i
p. L. Polkowskiego) doskonalą umiejętności komunikacyjne oraz uczą się posługiwania pieniędzmi.
Cele:
– wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę dot. podstaw przedsiębiorczości;
– propagowanie zdrowego stylu życia;
– kształtowanie właściwych postaw: komunikatywności, obowiązkowości, szacunku, uczciwości, rzetelności warunkujących sprawne funkcjonowanie w świecie.
Korzyści dla uczniów:
– praca w sklepiku szkolnym pozwala efektywnie wykorzystać czas wolny od zajęć dydaktycznych,
– uczy samodzielności w myśleniu i działaniu,
– rozwija zainteresowania, 
– pozwala zdobyć nowe umiejętności oraz wzmacnia poczucie własnej wartości i przydatności dla społeczeństwa szkolnego.

sklepik szkolny sklepik szkolny sklepik szkolny

INNOWACJA ORGANIZACYJNA
Utworzenie pracowni ceramicznej – 2017/2018

Pomysł nowej pracowni zgłosiła pani Monika Wiśniewska – Hałasa, środki na zakup pieca ceramicznego, akcesoriów i materiałów (gliny) pozyskała pani dyrektor Elżbieta Kostrzewa. Uroczyste otwarcie pracowni ceramicznej miało miejsce 17 października 2017 r. Po przywitaniu gości nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez panią dyrektor i panią Monikę Wiśniewską – Hałasa. Potem były warsztaty pokazowe dla uczniów i chętnych nauczycieli.
Cel: to poszerzenie oferty edukacyjnej, terapeutycznej (terapia ręki i arteterapia) oraz pozalekcyjnej szkoły. 
Korzyści dla uczniów: praca z gliną usprawnia manualnie, doskonali koordynację wzrokowo – ruchową, rozwija wyobraźnię, ćwiczy koncentrację uwagi, ale również odpręża, wycisza, redukuje napięcia.

otwarcie pracowni ceramicznej otwarcie pracowni ceramiczne otwarcie pracowni ceramiczne

INNOWACJA ORGANIZACYJNA
Utworzenie świetlicy o charakterze relaksacyjnym – 2017/2018

Świetlica o charakterze relaksacyjnym powstała z inicjatywy dyrektora szkoły – pani Elżbiety Kostrzewy. Po zaadaptowaniu pomieszczenia kierownika laboratorium, zakupie nowych mebli i wyposażenia 7 lutego 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie. Kanapa, miękkie pufy, poduchy, kameralne oświetlenie, spokojna muzyka, lampy solne, sprzyjają relaksacji i wyciszeniu uczniów, zarówno szkoły branżowej, jak i przysposabiającej.
Cel to: stworzenie dodatkowego, komfortowego pomieszczenia na rzecz uczniów korzystających z opieki świetlicowej po trudach nauki szkolnej.
Korzyści dla uczniów: miejsce, gdzie można się zrelaksować, wyciszyć emocje, odizolować od zgiełku szkolnego, posłuchać spokojnej muzyki bądź opowiadań terapeutycznych.

otwarcie świetlicy relaksacyjnej otwarcie świetlicy relaksacyjnej otwarcie świetlicy relaksacyjnej

 

Możesz również polubić…

Skip to content