Innowacje

INNOWACJA PEDAGOGICZNO-PROGRAMOWA
Dyskusyjny Klub Filmowy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie– 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia w ZSS nr 105 w Warszawie wzięli udział w Innowacji pedagogiczno – programowej, której autorką była Angelina Soból.

Adresatami innowacji byli uczniowie  Szkoły Branżowej I Stopnia w ZSS Nr 105 w Warszawie zainteresowani tematyką filmową, którzy interesują się kinematografią i lubią wymieniać się uwagami na temat obejrzanych filmów. Spotkania DKF  odbywały się w ramach zajęć dodatkowych w szkole. Ponadto zaplanowaliśmy oglądanie seansów filmowych w kinach warszawskich- raz w miesiącu. Pandemia COVID 19 sprawiła, że uczniowie oglądali filmy na platformie Teams, a tylko jeden raz udało się nam wyjść na seans do kina.

Tematyka i charakter filmów był  dobierany w taki sposób by odpowiadał zainteresowaniom i specyfice funkcjonowania uczniów, ich możliwościom poznawczym, percepcyjnym i komunikacyjnym. Obejrzeliśmy między innymi następujące filmy:                                             
„Forrest Gump”, „Korczak”, „Chce się żyć”, „Boże ciało”,  „Infinite storm”. Tak zróżnicowana tematyka budziła różnorodne emocje. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie prowadzili  dyskusję na temat każdego obejrzanego filmu, omawiali postawy bohaterów, oceniali je, czasami utożsamiali się z postaciami granymi przez znakomitych aktorów. Nadrzędnym celem działania Dyskusyjnego Klubu Filmowego było zwrócenie uwagi na treści ważne dla rozwoju osobistego i społecznego uczniów oraz doskonalenie umiejętności konstruowania wypowiedzi i wyrażania własnych opinii.


INNOWACJA PEDAGOGICZNO-PROGRAMOWO-METODYCZNA
“Elementy florystyki w ujęciu praktycznym” – 2019-2022

W latach 2019- 2022 uczniowie klasy ogrodniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w ZSS nr 105 w Warszawie wzięli udział w Innowacji pedagogicznej – programowo-metodycznej zatytułowanej Elementy florystyki w ujęciu praktycznym, której autorką była Anna Nizińska.

Innowacja tego rodzaju miała na celu przywrócenie zagadnień z zakresu florystyki, które zostały usunięte z programu nauczania zajęć praktycznych.

Głównym celem innowacji było nabycie nowych umiejętności, co mogło w przyszłości zwiększyć szanse ogrodników na rynku pracy. Ponadto chodziło także o kształtowanie u uczniów kreatywności i samodzielnego projektowania, poprawę sprawności manualnej i koncentracji uczniów, zachęcanie do rozszerzania swoich umiejętności i doskonalenia ich, naukę swobodnego posługiwania się narzędziami (takimi jak: sekator, cęgi do drutu, nożyczki, nóż, pistolet na gorący klej), przygotowanie uczniów do pracy indywidualnej i zespołowej, a także poszerzenie zakresu wiedzy ogrodniczej o nowe zagadnienia. Uczniowie zaangażowali się  w pracę na rzecz szkoły, poprzez przygotowywanie stroików na kiermasze szkolne, a także poznali techniki florystyczne, dzięki którym wykonali m.in. takie wyroby jak: wiązanka pogrzebowa, dekoracja grobu, stroiki na Boże Narodzenie i Wielkanoc, kompozycje z kwiatów ciętych na Dzień Babci itp.

Zarówno w opinii uczniów, jak i ich rodziców innowacja okazała się bardzo potrzebna i celowa; nabyte umiejętności były wykorzystywane przez chłopców także poza szkołą, a ponadto przydały się do realizacji projektu Kwiatowe Kompozycje, polegającego na udekorowaniu okolicznych miejsc pamięci narodowej na Starym Mieście.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA
“Czytam, bo umiem i rozumiem”- 2018/2019

Autor: Elżbieta Kostrzewa – nauczyciel języka polskiego.
Cele:
– upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów klas I i II BSIst.S nr 54,
– rozwijanie i wzbogacania słownictwa,
– rozwijanie pamięci, koncentracji oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
– wprowadzenie do indywidualnego świata wartości.
Czas trwania: luty – czerwiec 2019 r. (pilotaż).
Pomoce dydaktyczne: podstawowe to książka „Gorzka czekolada. I inne opowiadania o ważnych sprawach” oraz program multimedialny „Akademia umysłu EDU. Pamięć, koncentracja, szybkie czytanie”, inne- księgozbiór biblioteki szkolnej, mazaki, kartony, farby, heksy edukacyjne itp.
Spodziewane efekty:
– zwiększenie zainteresowania czytelnictwem,
– lepsza umiejętność pracy w grupie,
– poprawa umiejętności czytania ze zrozumieniem i formułowania krótkich wypowiedzi,
– większa wiedza na temat ważnych wartości w życiu człowieka.
Ewaluacja: po przeprowadzonym cyklu zajęć w formie anonimowej ankiety dla uczniów.
okładka_Gorzka czekolada

INNOWACJA PEDAGOGICZNO-ORGANIZACYJNO-METODYCZNA
“Nauka podstaw przedsiębiorczości w praktyce”

Autorzy: Beata Boguszewska i Leszek Polkowski
Sklepik szkolny prowadzony przez uczniów należących do Spółdzielni Uczniowskiej  „Pychotka” powstał w ramach projektu „Spółdzielnie uczniowskie szkołą aktywności”.
Dzięki wygospodarowaniu pomieszczenia przez panią dyrektor – Elżbietę Kostrzewę  oraz pozyskaniu środków na jego uruchomienie,  w dniu 1 marca 2017 r. dokonano uroczystego otwarcia sklepiku szkolnego. Od tej pory uczniowie pod kontrolą opiekunów SU (p. B. Boguszewskiej i
p. L. Polkowskiego) doskonalą umiejętności komunikacyjne oraz uczą się posługiwania pieniędzmi.
Cele:
– wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę dot. podstaw przedsiębiorczości;
– propagowanie zdrowego stylu życia;
– kształtowanie właściwych postaw: komunikatywności, obowiązkowości, szacunku, uczciwości, rzetelności warunkujących sprawne funkcjonowanie w świecie.
Korzyści dla uczniów:
– praca w sklepiku szkolnym pozwala efektywnie wykorzystać czas wolny od zajęć dydaktycznych,
– uczy samodzielności w myśleniu i działaniu,
– rozwija zainteresowania, 
– pozwala zdobyć nowe umiejętności oraz wzmacnia poczucie własnej wartości i przydatności dla społeczeństwa szkolnego.

sklepik szkolny


INNOWACJA ORGANIZACYJNA
Utworzenie pracowni ceramicznej- 2017/2018

Pomysł nowej pracowni zgłosiła pani Monika Wiśniewska – Hałasa, środki na zakup pieca ceramicznego, akcesoriów i materiałów (gliny) pozyskała pani dyrektor Elżbieta Kostrzewa. Uroczyste otwarcie pracowni ceramicznej miało miejsce 17 października 2017 r. Po przywitaniu gości nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez panią dyrektor i panią Monikę Wiśniewską – Hałasa. Potem były warsztaty pokazowe dla uczniów i chętnych nauczycieli.
Cel: to poszerzenie oferty edukacyjnej, terapeutycznej (terapia ręki i arteterapia) oraz pozalekcyjnej szkoły. 
Korzyści dla uczniów: praca z gliną usprawnia manualnie, doskonali koordynację wzrokowo – ruchową, rozwija wyobraźnię, ćwiczy koncentrację uwagi, ale również odpręża, wycisza, redukuje napięcia.

otwarcie pracowni ceramicznej


INNOWACJA ORGANIZACYJNA
Utworzenie świetlicy o charakterze relaksacyjnym- 2017/2018

Świetlica o charakterze relaksacyjnym powstała z inicjatywy dyrektora szkoły – pani Elżbiety Kostrzewy. Po zaadaptowaniu pomieszczenia kierownika laboratorium, zakupie nowych mebli i wyposażenia 7 lutego 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie. Kanapa, miękkie pufy, poduchy, kameralne oświetlenie, spokojna muzyka, lampy solne, sprzyjają relaksacji i wyciszeniu uczniów, zarówno szkoły branżowej, jak i przysposabiającej.
Cel to: stworzenie dodatkowego, komfortowego pomieszczenia na rzecz uczniów korzystających z opieki świetlicowej po trudach nauki szkolnej.
Korzyści dla uczniów: miejsce, gdzie można się zrelaksować, wyciszyć emocje, odizolować od zgiełku szkolnego, posłuchać spokojnej muzyki bądź opowiadań terapeutycznych.

otwarcie świetlicy relaksacyjnej otwarcie świetlicy relaksacyjnej

 

Możesz również polubić…

Translate »
Skip to content