Informacje ogólne

SOC

Nasza szkoła włączyła się w innowacyjny program edukacyjny SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO.
Program ten wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.
W ogólnopolskiej sieci szkół uczestniczy już ponad 1500 placówek. 

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:
– dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie
w jego realizacji;
– bezpłatny udział w profesjonalnych badaniach naukowych (więcej informacji na rok 2022/2023 już wkrótce)
– bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
– możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
– wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
– możliwość wzięcia udziału w kampaniach społecznych realizowanych przez fundację 
– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
– certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023, tj. pkt.2.

(Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży)

oraz pkt.7. (Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych).

Możesz również polubić…

Translate »
Skip to content