Obiady


OPŁATY ZA OBIADY

 • Cena za posiłek (II danie + deser) wynosi 14zł.
 • Opłaty za obiady wnosi się w sekretariacie szkoły lub na podany poniżej numer konta bankowego:

MBFO ul. Mokotowska 55

nr konta: 59 1030 1508 0000 0005 5010 3079

W tytule wpłaty należy wpisać:

 • imię i nazwisko dziecka, klasę
 • nazwę miesiąca, za który wnoszona jest opłata
 • Opłaty wnosi się najpóźniej do 10 dnia miesiąca w którym wydawane będą posiłki.
 • Za dokonanie zapłaty, uważa się fakt zaksięgowania środków na  koncie szkoły.
 • Istnieje możliwość odwołania obiadu w przypadku nieobecności dziecka,
  pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności  w sekretariacie szkoły do godz. 9:00
  pod numerem telefonu  22 831-18-55, lub za pośrednictwem Librusa.
 • W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie, posiłek zostanie zamówiony i nie będzie możliwości zwrotu należności za ten obiad.
 • Zwrotu należności za obiady dokonuje sekretariat w formie odpisu w następnym miesiącu.

Jadłospis na maj 2024 r.

Możesz również polubić…

Translate »
Skip to content