Wizja szkoły

Szkoła zawodowa i przysposabiająca do pracy, stanowiące Zespół Szkół Specjalnych nr 105, to placówka, która przede wszystkim przygotowuje młodzież do wykonywania wybranego zawodu i przyucza do pracy w społeczeństwie.

Dla prawidłowej realizacji tych zadań przyjmuje się następujące założenia podstawowe:
– Każdy członek społeczności szkolnej jest wolny i świadomy, że wolność nierozerwalnie wiąże się z odpowiedzialnością za dokonane wybory.
– Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami, bo wychowują propagując powszechnie uznawane za etyczne wartości, normy i zasady.
– Niezbywalnym prawem i obowiązkiem ucznia jest nauka i uczestnictwo w zajęciach.
– Szkoła wspiera rodzinę w wychowywaniu dzieci zgodnie z jej oczekiwaniami i przekonaniami.
– Praca opiera się na współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej oraz wszystkich klientów szkoły.
– Szkoła odwołuje się do tradycji patriotycznych i tradycyjnych wartości religijnych oraz etycznych, szanując poglądy i prawa jednostki.

W oparciu o te podstawy wszyscy członkowie społeczności szkolnej i jej klienci chcą tworzyć szkołę:
bezpieczną – bez agresji, przemocy i używek, przestrzegającą prawa, funkcjonalnie i nowocześnie wyposażoną,
profesjonalną – posiadającą wykwalifikowaną kadrę, kształcącą fachowców, dobrze zorganizowaną i zarządzaną,
przyjazną – otwartą na potrzeby pracowników i klientów,
etyczną – przestrzegającą ogólnie przyjętych norm społecznych, propagującą takie wartości jak: odpowiedzialność, dobro, prawda, praca, patriotyzm, przyjaźń, szacunek.

Warszawa, maj 2005 r.

Możesz również polubić…

Translate »
Skip to content