Biblioteka szkolna

książki

Biblioteka szkolna,
wypożyczalnia i czytelnia
są do dyspozycji uczniów i nauczycieli
codziennie  (od poniedziałku do piątku)
w godzinach 9:00 – 15:00

dzieci

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 w WARSZAWIE

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy szkoły.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory  zgodnie z organizacją roku szkolnego i harmonogramem pracy nauczyciela – bibliotekarza.
3. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
5. Jednorazowo można mieć wypożyczone dwie książki :
a)  lektury na okres dwóch tygodni,
b)  pozostałe książki na okres jednego miesiąca.
6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone dwa tygodnie przed zakończeniem  roku szkolnego.
8. W bibliotece szkolnej nie można spożywać posiłków i napojów.Program rozwoju czytelnictwa

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

W ramach realizacji Priorytetu 3 nasza szkolna biblioteka otrzymała z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwotę 4000 złotych na zakup nowości wydawniczych, lektur szkolnych oraz wyposażenia.

logo nprc

Możesz również polubić…

Skip to content