Biblioteka szkolna

książki

Biblioteka szkolna,
wypożyczalnia i czytelnia
są do dyspozycji uczniów i nauczycieli
codziennie  (od poniedziałku do piątku)
w godzinach 9:00 – 15:00

dzieci

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 w WARSZAWIE

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy szkoły.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory  zgodnie z organizacją roku szkolnego i harmonogramem pracy nauczyciela – bibliotekarza.
3. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
5. Jednorazowo można mieć wypożyczone dwie książki :
a)  lektury na okres dwóch tygodni,
b)  pozostałe książki na okres jednego miesiąca.
6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone dwa tygodnie przed zakończeniem  roku szkolnego.
8. W bibliotece szkolnej nie można spożywać posiłków i napojów.


POLECAMY DO CZYTANIA NA DŁUGIE JESIENNE WIECZORY

książki

Seria „Bajek filozoficznych” Michela Piquemala.

Bajki są przede wszystkim do czytania – dla czystej przyjemności,
w celu smakowania mądrości, humoru, wzruszenia.
Są też jakby otwartymi drzwiami do indywidualnej lub zbiorowej refleksji filozoficznej.

Nigdy nie jest zbyt wcześnie na stawianie pierwszych kroków
na drodze mądrości, jaką  jest filozofia.


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania


Program rozwoju czytelnictwa

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

W ramach realizacji Priorytetu 3 nasza szkolna biblioteka otrzymała z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwotę 4000 złotych na zakup nowości wydawniczych, lektur szkolnych oraz wyposażenia.

logo nprc

Możesz również polubić…

Skip to content